507 učenika u 2010/2011. školskoj godini

Osnovna škola Bašigovci nizala je mnoge supjehe u protekloj školskoj godini. Iako je teška finansijska situacija, ni škola nije u baš dobrom ststanju. U školskoj 2010/11. godini pohađa 507. učenika sa prolaznosti 91,99. posto i prosječnom ocjenom 3,8. Prema riječima direktora škole, Šahima Umihanića, u narednom periodu izvodiće se sanacioni radovi čija sredstva su u iznosu od oko 513 hiljada maraka obezbijeđena od Agencije za održivi razvoj 70 odsto, dok će ostatak finasirati općina Živinice i Vlada TK.
Na osnovu urađenog izvedbenog projekta, sanaciji dijela školske zgrade i sale za tjelesni odgoj pristupiće se prvih proljetnih dana. Radi se o sanaciji dvije učionice, kabineta tehničkog odgoja, sale za sportske aktivnosti, saniranje kanalizacije sa kolektorom za prečišćavanje, krovnih konstrukcija i ostalih dijelova obuhvaćenim sanacionim projektom.

About Author

refik

Leave a Reply