Analiza vode jezera Bašigovci

Mnogi su se pitali je li čista voda za kupanje na jezeru u Bašigovcima?Sve sumnje su otklonjene,ukoliko je istih i bilo.
Sanitarni inspektor Općine Živinice,Ahmet Muminović prenio je za RTV SLON da voda jezera Bašigovci odgovara kvalitetu vode za kupanje prema Uredbi o klasifikaciji voda.
Analiza vode vršena je nedavno. Treba napomenuti da se na ovim vrelim danima traži odmor i koje kupanje na jezeru više.
U toku dana bude i do 2000 kupača.

About Author

refik

Leave a Reply