Džamijski vakufi

Džema'at Gornji Bašigovci ima tri vakufske parcele, i to: mezarje koje ima 9 duluma, njiva “Selišta”, također ima 9 duluma, i njiva “Jelah” koja ima 1 dulum.
Od pomenutih vakufskih parcela jedino je “Jelah” uvakufljen poslije rata 1997. godine, od strane rahm. hadžije Ibrahima Halilovića iz Kovača (rođen u Bašigovcima), a ova dva su uspjela preživjeti komunističke otimačine od 1945 – 1992. godine.
U džema'atu postoje dva mezarja: gore spomenuto mezarje uz džamiju i privatno mezarje familije Abadžić.

About Author

refik

Leave a Reply