Gorela šuma

Dana 5.8.2012. na području Jasička gorela šuma čije je gazdovanje JP Šume TK Kladanj, ŠG Sprečko Živinice. Nastale su velike štete pošto se na ovom području nalaze listopadno i zimzeleno drveće.
Kako su vatrogasci stigli na vrijeme, zbog nepristupačnog terena u gašenje požara uključili su se i sami građani koji su morali sa naprtenjačama pješačiti po 2 kilometra, kako bi se što više približili vatri, jer je mehanizacijom u ta područja nemoguće doći!
Visoke temperature ugrožavaju naše šume, pa je otuda potebno više opreza prilikom boravka u ovakvim predjelima

About Author

refik

Leave a Reply