Grad Jasičak iznad Bašigovaca

Među kulturno-historijskim spomenicima Bosne i Hercegovine zasigurno glavno mjesto zauzimaju utvrđeni gradovi, odnosno gradine. Na području općine Živinice do danas postoji šest utvrđenih gradova ili gradina od kojih se jedan od njih nalazi iznad Bašigovaca.
Glavna funkcija gradina bila je odbrana od neprijatelja. Gradine su isključivo nastajale na uzvišenjima ili vrhovima brda koja su bila znatno nepristupačna sa strmim liticama i obično sa prilazom s jedne strane. Najčešće su imale i podzemne tunele, u slučaju da neprijatelj zauzme utvrđenje. To se posebno odnosilo na
kraljevske gradove. U slučaju napada, okolno stanovništvo bi se sklanjalo i zajedno sa vojskom branilo spomenuta utvrđenja. Arheološkim istraživanjem potvrđeno je da su utvrde obično pripadale jednom
historijskom periodu, a nije rijedak slučaj da su prahistorijske gradine pretvarane u srednjovjekovne gradove ili pak oni opet u osmanske utvrde. Postoje, također, slučajevi pretvaranja rimskih utvrda u srednjovjekovne gradove – navest ćemo primjer srednjovjekovnog grada iznad sela Gračanice (općina Živinice) za koji se zna da je nekada bio rimska utvrda i da je pokraj nje prolazio rimski put. U osnovi, utvrđenja možemo podijeliti na: prahistorijska, rimske utvrde, srednjovjekovni gradovi,osmanske utvrde (kala), osmanske palanke i ostale manje osmanske utvrde. Ovdje ću posvetiti veću pažnju srednjovjekovnim gradovima, jer se isključivo radi o gradu „Jasičak“ iznad Bašigovaca koji potječe iz spomenutog perioda. Srednji vijek obuhvata period od pada Zapadnog rimskog carstva 476. godine, pa
do otkrića Amerike 1492. godine. U ranom srednjem vijeku, koji je obuhvatao period od V do XII stoljeća, gradovi su građeni od drveta što je uslovilo veoma brzo propadanje, za razliku od onih koji su građeni od kamena pa su se njihove ruševine sačuvale do danas. Ti ostaci su prvenstveno iz razvijenog ili kasnog
srednjeg vijeka. Srednjovjekovne gradove činilo je nekoliko kula ili drugih objekata opasani debelim i visokim zidovima najčešće sa jednim ulaznim vratima.
Grad „Jasičak“ nalazi se na istoimenom brdu Jasičak iznad Bašigovaca, na nešto većem uzvišenju. Danas je ovaj lokalitet znatno obrastao šumom i mogu se vidjeti samo ostaci temelja nekadašnje građevine.
Na osnovu jednog zapisa Radinskog iz XIX stoljeća, grad je bio izgrađen od tesanih kamenih blokova veličine 1,70 m. U okviru gradine nalazi se „Jama“ nešto većih dimenzija koja je u narodu poznata kao „Tamnica“ i koja je vjerovatno služila kao zatvor.
Također, ispod gradine nalazio se i lokalitet „Varošište“, što ukazuje da se ispod utvrđenja prostiralo i manje naselje sa zanatskim radnjama koje je zajedno sa utvrđenjem činilo jednu cjelinu. Inače čitav prostor samog vrha brda „Jasičak“ je velika ravna površina, koja je bila na veoma pogodnom mjestu za tadašnje prilike.
Ako se uzme u obzir da je tuda prolazio put koji je povezivao ovo i ostala naselja sa Džebarima, gdje se smatra da je bilo glavno sjedište i utvrđenje-gradina za ovaj kraj.
Osvajanjem ovih prostora od strane osmanske vojske grad „Jasičak“ gubi svaki značaj pa je napušten i ostavljen zubu vremena da učini svoje. Na osnovu svega navedenog smatram da bi trebalo posvetiti veću pažnju očuvanju ovog grada, kao i izvršiti opsežna arheloška istraživanja na brdu Jasičak. Ali, do danas nijedno srednjovjekovno utvrđenje na području općine Živinice nije istraženo.
Neposredno u blizini gradine „Jasičak“ nalazi se i lokaltet „Viništa“. Kao što samo ime govori vjerovatno se na ovom području uzgajala i vinova loza kao poljoprivredna kultura. A nedaleko od tog mjesta je i lokalitet „Carska bašča“ koja se odlikovala veoma kvalitetnom obradivom zemljom po čemu je dobila i
ime.

[error] Seudin Muratović, prof., „Kratke historijsko-geografsko-etnografske crtice o
naselju Bašigovci“ [/error]

About Author

refik

Leave a Reply