Mjesni ured Bašigovci

Općinsko vijeće Živinice je svojom Odlukom 21.5.2015. godine o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području općine Živinice („Službeni glasnik općine Živinice“ broj 1/13) odredilo da se matično područje općine Živinice vodi za kompletnu općinu sa sjedištem uopćini Živinice.

Navedenom Odlukom Mjesni ured Bašigovci sa sjedištem u Bašigovcima je ukinut.

Inače, gotovo svi mjesni uredi su radili po jedan ili dva dana u sedmici, ali zbog odlaska pojedinih matičara u penziju i zbog povećanja obima posla na Matičnim knjigama općine Živinice isti su postepeno se povlačili za rad u šalter sali.

Kako su pojedini Mjesni uredi u iznajmljenim prostorijama, prostorijama škole ili u prostorijama JZU Dom zdravlje Živinice, zbog smanjenja troškova, ekonomičnosti rada matičnog i mjesnogureda u šalter sali i vraćanja prostorija stvarnim vlasnicima, 9. ureda je ukinuto, zajedno sa onim u Bašigovcima.

About Author

refik

Leave a Reply