Položaj i fizičko-geografske odlike Bašigovca

[info] Bašigovci se nalaze na jugoistočnoj strani općine Živinice na udaljenosti oko 7 km od centra grada. Prostiru se na 44° 24’ 38” sjeverno od ekvatora i 18° 41’ 29”  istočno od početnog meridijana.
[/info]
U administativnom smislu naselje se nalazi u sastavu općine Živinice, a samim  time i Tuzlanskog kantona. Graniči sa sljedećim  selima: na sjeveru sa Dubravama,  na istoku sa Lukavicom, na zapadu sa Kovačima i  na jugozapadu  sa Đurđevikom.
Bašigovci se sastoje od više zaseoka, a to su: Podoljani, Livada, Pobrđani, Ravnice,  Rosulje, Otava, Jelah, Panje i Trasa.
Naselje je dobro povezano asfaltnim putevima, a kroz samo selo prolazi  i  regionalni put  Lukavac – Šekovići  čija se širina kolovoza kreće oko 5,5 m. Pri  samom ulazu u Bašigovce pokraj zaseoka Panje prolazi željeznička pruga Tuzla – Zvornik. U neposrednoj blizini spomenute pruge u pravcu Živinica prostire se  pista, odnosno jedna od nekadašnjih uzletno- poletnih staza Aerodroma „Dubrave“.  Po geomorfološkim karakteristikama naselje se može podijeliti na dva dijela i  to: sjeverni ravničarski i južni brežuljkasto-brdski. Sjeverni dio prostire se do rijeke  Spreče i samim tim zahvata dio Sprečkog polja. Južni dio je brdskog karaktera,  uglavnom starog dijela naselja Bašigovci sa porodičnim kućama, do brda  Golubinjak i Jasičak. Nadmorska visina također je različita; na sjeveru iznosi oko  220 m, a na jugu oko 324 m.

Sva tekuća voda sa gore navedenog prostora pripada Sprečkom slivu.  Kroz  naselje protječu dva veća potoka, zapadnim dijelom prolazi potok Jelah, a kroz  središnji dio potok Ševar. Oba potoka se spajaju u jedan veći potok pod imenom  Meminovac u naselju Panju,  koji se dalje ulijeva u rijeku Spreču.

[error] Seudin Muratović, prof., „Kratke historijsko-geografsko-etnografske crtice o
naselju Bašigovci“ [/error]

About Author

refik

Leave a Reply