Porijeklo Muratovića

Porodica Muratović danas je druga po broju od ukupnog stanovništva naselja Bašigovci i, kao takva, čini znatan dio stanovništva Bašigovaca. Dosadašnje proučavanje ove familije bilo je zanemareno, baš kao i većina ostalih porodica iz spomenutog naselja. Ovim tekstom dat je doprinos u rasvjetljavanju njene prošlosti, broja domaćinstava, rodbinskih veza i drugog, kako bi se u narednom periodu moglo izvršiti sveobuhvatnije istraživanje familije Muratović.

Postoje dvije verzije o naseljavanju Muratovića u Bašigovce. Jedna od verzija glasi da familija Muratović potiče iz Hercegovine, da su se raselili u pravcu Sarajeva i Olova, i da se jedna porodica odatle dalje raselila na područje današnjih Bašigovaca. Nosilac te porodice bila je osoba po imenu Fehrat. Prema drugoj verziji, Fehrat je u Bašigovce došao iz Budima sa svoja
dva pratioca, gdje dobiva zemljišne posjede kao osmanski činovnik. Tu nagradu dobiva kao zaslugu za odanost i služenje Osmanskom carstvu. Fehrat nije bio oženjen. Tek dolaskom na ovaj prostor će formirati porodicu. Prvobitni posjedi Ferhatovića bili su u današnjim Gornjim Bašigovcima. Kako se broj članova povećavao, tako su naseljavani i ostali dijelovi Bašigovaca. Danas su Muratovići naseljeni gotovo po cjelim Bašigovcima.
Uzimajući u obzir gore navedeno, familija potiče od nosioca te porodice pod imenom Fehrat. Pomenuti Fehrat je imao samo jednog sina (Murata). Murat će imati dva sina, Ferhata i Salku. Od njegova dva sina razvila se vremenom današnja familija Muratovići. Tako će se vremenom od ova dva brata izdvojiti dvije porodične loze Muratovića. Porodična loza od Fehrata do danas će postati veća i mnogobrojnija u odnosu na drugu lozu, koja potiče od Salke. Ferhat će imati četiri sina i to: Fehru, Avdiju, Aliju i Mustafu, koja će se dalje nastaviti širiti i granati nešto većim intenzitetom. Daljnji razvoj ove porodične loze može se pratiti iz podataka u nastavku. Druga porodična loza (od Salke), kao što sam već naveo, slabije se razvijala. On će imati samo jednog sina (Saliha), a ovaj Šabana. Daljnji razvoj i ove loze takođe je analizirana u nastavku.
Doskora je čitava pomenuta familija nosila prezime Ferhatović, što svjedoče stare gruntovne zemljišne knjige. Tek od druge polovine 19. i početkom 20. Stoljeća, porodica uzima prezime Muratović, ali će se prvobitno prezime zadržati gotovo do Drugog svjetskog rata 313. Polovinom 19. stoljeća bilo je ukupno pet domaćinstava ove porodice iz kojih će se razviti mnogobrojna familija Muratovića.

Na slici iznad prikazana je putna isprava (pasoš) iz 1938. godine, kojeg su izdali nadležni organi uprave (tadašnja Kraljevina Jugoslavija), Muratović Mehi rođenom Ferhatović, prilikom odlaska na hadž u Meku. Kao što se može vidjeti iz ovog dokumenta, pomenuta osoba rodila se sa prezimom
Ferhatović. Uvidom u „Domovnicu za Bašigovce“, Meho je rođen 1881. godine, tj. u drugoj polovini 19. stoljeća, s tim što nisam uspio utvrditi tačan datum promjene prezimena.

Detaljnije informacije o ovoj porodici date preko imena i prezimena, datuma rođenja i zanimanja prikazane su u daljem dijelu teksta:

I. Muratović (oca Saliha i majke Gare) Šaban, rođen 1889., umro 22.6.1942. godine, po zanimanju težak, žena Fatima rođena Podgorčević (1890. – 1945.); sinovi:
1. Redžo (Sejfo) (25. 6.1913.), žena Ćimka, rođena Mešanović (1910. –
1963.); sinovi: –Salko (4.4.1940. – ), njegovi sinovi: Hasan (10.7.1961. -), njegova djeca: Hamza (10.7.1961. – ), Lejla (15.5.1998. – ); Husein (21.7.1964. – ); kćeri: -Nezira (1937. –),
2. Bajro (5.9.1916.); žena Munira rođ. Mujabašić (18.1.1914. – 20.5.1932.) iz Pasaca, sinovi: – Ismet (17.7.1947. – ), njegovi sinovi: Amir (10.1.1968. – ), njegova djeca: Lejla (30. 10.1989. – ), Amra (14.1.1997. -); Asmir (9.8.1972. – ), njegovi sinovi: Ismet (27.8.1996. – ); – Rifet (17.3.1950. – ), njegovi sinovi: Edin (21.2.1976. – ). kćeri: Mevlija (22.5.1939. – ), Fatima (1.1. – ), Bahira (24.2.1945. – ).
3. Mustafa (6.7.1917. – ); žena Džemila, rođena Ćasurović (3.5.1918. –
2007.) sinovi: -Mehmed (1.4.1940. – 28.6.1994.), njegovi sinovi: Hariz (12.9.1960. – ), njegova djeca: Harisa (1.6.1997. – ), Mehmed (8.3.1999. -); Hazim (2.1.1965. – ), njegove kćerke: Džemila (30.7.1984. – ), Merima (11.5.1994. – ); Midhat (1.2.1971. – ); -Šaban (5.1.1944. – ), njegovi sinovi: Safet (3.6.1963. – ), Seudin (3.5.1978. – ); Salvedin (5.5.1984. – ); Ramo (22.11.1947. – ), njegove kćeri: Nevresa (10.6.1971. – ), Enesa (17.9.1974. – ), i Mejrem (6.2.1980. – ); kćeri: Kadira (15.6.1942. – 2008.), (udata za Bajru Jahića iz Djedina), Safija, Hanifa, Fatima.
4. Salih (22.10.1918. – ); žena Mejra, rođena Halilović iz Bašigovaca (19.3.1925. – ) sinovi: Jusuf (1950. – 28.3.1993.), njegova djeca: Hasan (16.10.1971. – ), Lutvija; Hasanova djeca: Jusuf (23.12.2000. – ), Lutvija; Asim (1.5.1954. – ), njegova djeca: Halid (17.11.1979. – ), njegova djeca: Asim (7.5.2001. – ); Sakib (15.9.1962. – ), njegova djeca: Jusuf (15.8.1984. – ), Mejra, Mirela.
5. Ahmet (6.5.1929. – ), žena Šahza, rođ. Selić iz Gornje Lukavice (1.4.1927. – ), sinovi: Šefket (23.6.1958. – ), njegovi sinovi: Mevludin (10.12.1977. -). kćeri:
Hanifa, rođena 26.1.1914. godine, udata za Ibrahima Trumića iz Bašigovaca, Haska rođena 16.9.1923. godine, udata za Ibru Huskića iz Gornjih Dubrava, Hava (5.1.1923. – ), Šahza (3.10.1927. – ), udata za Šabana Umihanića iz Bašigovaca314. Fatima ( 1890. – ), udata bila nekada za Saliha, nosioca porodice, rođ. Handžić iz Noćajevića – Kladanj.

II. Muratović (oca Fehre i majke Fatime) Ahmet, rođen 1875., umro 29.1.1933. godine, po zanimanju težak; žena Nesiba, rođena Bešić iz sela Gračanice (1890. – ); sinovi:
1. Hasan (2.4.1916. – 15.1.1944.), žena Fatima, rođena Begić (12.2.1914. –
7.1.1944.) iz Bašigovaca, sinovi: Abdullah (15.5.1940. – );
2. Avdija (13.12.1918. – 20.3.1941.), žena Ferida, rođena Šljivić
(28.1.1916. – ), sinovi: Bajro (2.2.1939. – 3.4.1940.), Mehmed (23.12.1939. – 23.12.1939.), Muharem (1.2.1941. – ).
3. Fehro (15.9.1928. – ), žena Hanifa (1928.) iz Šašavaca. sinovi: Hasan, Avdija, Husein, kćeri: Mevlija i Fatima.
4. Ahmo (22.4.1911. – ), žena Hanifa, rođena Umihanić (15.9.1928. – ), sinovi: – Mujo (25.9.1928. – ), žena Fatima, rođena Šišić (25.9.1927. – ) iz Živinica; njegovi sinovi: Zijad, Hasan (26. 5.1964. – ), Husein, Zikrija,
– Ahmet (18.11.1934 – ) njegovi sinovi: Kemal, Ahmo i Avdija, Alija (25. 9.1948. – ), njegovi sinovi: Senad.
5. Abdulah (7.8.1932. – 18.2.1933.), kćeri: Fatima (20.7.1931. – ), Hana
(15.7.1937. – ), Nesiba (6.1.1941. – ), Ajiša (18.8.1945. – ). kćeri: Mina (6.6.1909. – ),Mevla (10.8.1930. – ).

III. Muratović (oca Alije i majke Šerke) Osman, rođen 7.12.1898., umro
19.5.1943. godine, po zanimanju težak, žena Hadžira, rođena Ćehajić; iz sela Gornja Lukavica. sinovi:
1. Mustafa (12.2.1929. – ), žena Rahima Bojagić (3.3.1928. – ), sinovi: Osman, njegovi sinovi: Mirsad, Ismet, njegovi sinovi: Mustafa.
2. Abdulrahman (11.11.1941. – ), sinovi: Edhem.
kćeri: Refija (09.4.1926. – ), udata za Salku Trumića iz Đurđevika. Mejra (15.12.1931. – ),Fata (20.3.1935. – 9.11.1935.), Emina (15.5.1936. – 9.11.1935.), Hanifa (27.2.1940. – 10.3.1940.).

IV. Muratović (oca Alije i majke Šerke) Aljo, rođen 31.12.1890., umro
1.6.1940. godine, po zanimanju težak, žena Fatima, rođena Ćehajić (1888. – 25.12.1932.) iz sela Gornja Lukavica.
sinovi:
1. Salko (Adem) (17.4.1918. – ), žena Hava Selimović (1917. – ) iz Svojata, njegovi sinovi: Abdo (12.3.1939. – ), Jakub (10.6.1947. – ), Salih, njegova kćerka: Fata (1.4.1937. – )
2. Alija (18.11.1919. – ), žena Hata, rođena Tursunović (13.8.1926. – ) iz sela Gornja Lukavica; njegove kćerke: Fatima (8.8.1945. – ),
3. Ibro (5.2.1922. – ), poginuo.
4. Jakub (12.4.1926. – ), poginuo.
5. Bajro (2.6.1929. – ). kćeri: Ajka (28.9.1932. – ).

V. Muratović (oca Alije i majke Eme) Meho, rođen 1881., umro ?, po zanimanju težak, žena Paša, rođena Kalajac (1875. – 1.2.1939.) iz sela Donja Lukavica. sinovi:

1. Imšir (22.6.1921. – ), žena Munira Hadžić (5.10.1923. – ),
2. Mustafa (11.5.1926. – 26.6.1944.)
3. Mehmed (23.5.1903. – ), od majke Hurije; žena Hanifa, rođ. Butković (10.7.1899. – 1963.) iz Bašigovaca; njegovi sinovi: Mehmedalija (15.10.1927. – ), Husejn (15.12.1933. – 11.6.1939.), Ismet (19.3.1936. – 19.3.1936.), Husejn (8.4.1937. – 25.4.1937.), njegove kćeri: Emina (12.9.1924. – ), udata za Ahmeta Krbuljića iz Gvozdovića, Hurija (4.2.1931. – ), Džemila (19.3.1936. – 19.3.1936.), blizankinja sa Ismetom, Paša (2.12.1939. – ), Ajiša (25.5.1942. – ).
4. Halil (8.12.1911. – ), od majke Hurije; žena Halima rođena Selimović (-) iz Svojata, vjenčana 6.11.1920., rastavljena 22.3.1933. godine. Druga žena Emina, rođena Trumić (1. 1.1915. – ) iz Đurđevika, njegovi sinovi: Ibrahim (7.6.1938. – ), od majke Emine, Hasan (1.4.1942. – ), od majke Emine. kćeri: Mejra (6.8.1927. – 15.2.1931.).

VI. Muratović (oca Alije i majke Šerke) Ibrahim, rođen 1894., umro ?, po zanimanju težak, žena Kada, rođena Aljić (1885. – 1. 2.1939.) iz sela Gornja Lukavica.
sinovi:
1. Mehmed (14.4.1926. – ), žena Hava, rođena Hodžić (25.4.1918. – ) iz Bašigovaca, njegovi sinovi: Enver, njegovi sinovi: Mirza; Sezajija, njegova djeca: Nedim i Selma.
kćeri:Munira (10.2.1929. – ), udata za Ahmeta Hodžića iz Bašigovaca, Ajiša (2.12.1932. – ), Šahza (11.12.1935. -), Hanifa (2.5.1941. – ).

VII.Muratović (oca Mustafe i majke Haše) Murat, rođen 1901., umro 21.7.1940. godine, po zanimanju težak, žena Ćaza, rođena Goletić (11.5.1905. – ) iz sela Đurđevika (Nevrenča).
sinovi:
1. Mustafa (25.11.1929. – 18.3.1932.),
2. Rasim (14.7.1931. – ), njegovi sinovi: Hazim, Asim, Ibrahim, Husein.
3. Husejn (15.5.1940. – 23.8.1940.).
kćeri: Haska (19.4.1927. – ), Hasima (15.12.1927 – ) udata za Adema Šišića iz Živinica, Naza (10. 1.1934. – ), Ajša (5.6.1937. – ).

VIII. Muratović (oca Avdije i majke Zade) Suljo, rođen 28.4.1896., umro 15.5.1943. godine, po zanimanju težak, žena Rahima, rođena Vrtagić (1896. – ) iz sela Gračanice.
sinovi:
1. Avdija (17.10.1921. – ), žena Fatima, rođena Bojagić (19.1.1922. – ) iz
sela Bašigovaca,
– njegovi sinovi: Jusuf (18.9.1940. – ), njegovi sinovi: Enver, Sead, Enes;
– Suljo (1947. – ), njegovi sinovi: Said; Muharem, njegovi sinovi: Nusret;
Mustafa, njegovi sinovi: Muhamed; Hamdija, njegovi sinovi: Edin.
– njegove kćeri: Zada (4.5.1939. – ), Hava.
2. Ahmet (17.4.1926. – ), žena Fatima, rođena Mujagić (1.1.1927. – ) iz sela Kovača, njegovi sinovi: Sefer, njegovi sinovi: Sakib; Ismet, njegovi
sinovi: Asmir, Fikret; Omer, njegovi sinovi: Selmir, Jasmin.
kćeri: Zada (12.4.1914. – ), udata za Ahmeta Mujića iz Kovača.

IX. Muratović (oca Avdije i majke Zade) Muharem, rođen 23.1.1906., umro ?, po zanimanju težak, žena Sabira, rođena Selimović (1906. – ) iz sela Svojat.
sinovi:
1. Meho (2.7.1934. – ),
2. Šaban (25.12.1938. – 7.6.1940.), umro.
kćeri: Emina (10.10.1931. – ), Zada (3.7.1936. – ), Fatima (8.1.1941. – )320.
X. Muratović (oca Avdije i majke Zade) Avdo, rođen 23.1.1900., umro ?, po zanimanju težak, žena Duda, rođena Delić (12.5.1900. – ) iz sela Donja Lukavica.
sinovi:
1. Omer (9.1.1924. – ), žena Hava, rođena Kamenjaković (1.5.1922. – ) iz sela Donja Lukavica. Njegovi sinovi: Sulejman (23.2.1948. – ), njegova djeca: Suad (1974), i Suada (1978); Džemal (10.5.1955. – ), njegove kćerke: Džana i Azra.
2. Redžo (12.11.1930. – ), njegovi sinovi: Rasim, njegova djeca: Asim, Jasmila i Asija; Hasan, njegova sinovi: Redžo, Ibrahim i Nermin; Avdo (8.9.1964. – ), njegova djeca: Namka. kćeri: Ema (1.6.1927. – )321, Rahima i Refija.

Istraživanje genologije za svaku porodicu je od iznimne važnosti.

Prvobitno, porodica je nosila prezime Ferhatović, da bi već krajem 19. stoljeća preovladalo prezime Muratović, vjerovatno po Fehratovom sinu Muratu. Danas se od starijih ljudi u Bašigovcima može čuti za Muratoviće da su svi „Ferhatovići“, naročito kad se opisuju neki događaji iz prošlosti, ili stariji ljudi.
Porodično stablo:

[error] Seudin Muratović, prof., „Muratovići iz Bašigovaca“ – Baština sjeveroistočne Bosne, 3, Tuzla 2011. str 184-193.[/error]

About Author

refik

8 0 komentara

 1. basigovljanin Reply

  II MURATOVICI Ahmo,sin Mujo,zena Rhima rodjena Hrvic (23.09.1933) svaka cast na ovome al ima gresaka

 2. lokalac Reply

  Nidje veze – kome je bitno ovo kao stanovniku Basigovaca a da se ne preziva Muratovic???

 3. umihanic Reply

  de porijeklo umihanica…jel to hasan rekao da se da porijeklo muratovica…

 4. umihanic Reply

  VI ..MURATOVIC
  1. Mehmed …sin Enver ima sina Mirzu i kcerku Elmu
  potrazi malo kad si se upetljao

 5. umihanic Reply

  I. MURATOVIC
  2.Bajro njegov unuk Edin ima i kcerku Arnelu

 6. umihanic Reply

  II Muratovic
  4… Ahmo
  -Ahmet…sin Kemal (Aida i Ahmet) sin Ahmo ( Edin i Emir) sin Avdija ( Enes)

 7. Ane Reply

  Svaka cast Seudine, ima Muratovica i van Basigovaca…

Leave a Reply