Razvoj stanovništva Bašigovaca

Prvi detaljniji popis stanovništva Bosne i Heregovine, a samim tim i naselja Bašigovci, izvršila je Austro-Ugarska monarhija 1879. godine. Prema tom popisu spomenuto naselje se nalazili u Kotaru Donja Tuzla, Politička ispostava Tuzla Gornja, u okviru džemata (općine) naselja (sela) Gračanica, pod imenom Bašibegovci sa 72 kuće i 347 stanovnika, od toga 178 muških i 169 ženskih.
Već u drugom popisu stanovništva iz 1885. godine naselje se spominje pod današnjim imenom i predstavlja zasebnu općinu (džemat) koja se nalazila u sastavu Kotara Donja Tuzla, a njenom sastavu nalazili su se naselja Kovači, Donja Lukavica i Gornja Lukavica.
Prema spomenutom popisu naselje se sastojalo od 72 kuće sa 343 stanovnika, od toga 169 muških i 174 ženskih.
U trećem austrougarskom popisu stanovništva iz 1895. godine, Bašigovci predstavljaju posebnu općinu u čijem se sastavu nalaze naselja: Kovači, Lukavica Donja, Lukavica Gornja, Nevrenča (Medojevići). Spomenuto naselje se sastojalo od 80 kuća i 347 stanovnika, od toga 203 muška i 171 ženskih. Prema posljednjem austrougarskom popisu stanovništva od 10. oktobra 1910. godine Bašigovci su sjedište istoimene seoske općine u čijem se sastavu nalaze naselja: Donja Lukavica, Gornja Lukavica, Kovači i Nevrenča. Naselje se sastojalo od 85 kuća sa 442 stanovnika, od toga muških 241, a ženskih 201 stanovnika.
Sljedeći popis stanovništva izvršen je u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 31. januara 1921. godine. Prema tom popisu Bašigovci su bili u sastavu Kotara Tuzla sa 1.320 stanovnika, od toga muslimana 1.289, katolika 28, i 3 pravoslavna gdje se može ustanoviti da je broj stanovnika naglo porastao od 1910. do 1921. godine za 878 osoba. Ovdje su predstavljeni podaci sa okolnim naseljima koji su u to vrijeme pripadali seoskoj općini Bašigovci, jer u naselju nikad nisu živjeli ni pravoslavno ni katoličko, nego isključivo muslimansko stanovništvo.
Za period socijalističke Jugoslavije ovdje ćemo iznijeti samo tri posljednja popisa stanovništva za 1971., 1981., i 1991. godine.
Posljednji popis stanovništva izvršen je 1991. godine, po kojem je naseljeno mjesto Bašigovci imalo ukupno 2039 stanovnika, od toga muslimana 2022, Srba 4, Jugoslovena 2, i ostalih 11 stanovnika. Ovdje treba naglasiti da je za vrijeme spomenutog popisa stanovništva u Bašigovcima bila i jedna učiteljska porodica, pa otuda četiri Srbina. Što se tiče ostalih, to su bili Bošnjaci koji su se tada izjasnili tako.

[error] Seudin Muratović, prof., „Kratke historijsko-geografsko-etnografske crtice o
naselju Bašigovci“ [/error]

About Author

refik

Leave a Reply