Saradnja sa OŠ Ustikolina

Osnovna škola Bašigovci razvija uspješnu saradnju sa drugim školama, posebno sa OŠ Ustikolina, čiji su domaćini bili ove školske godine.

O tome direktor Umihanić kaže: “Postala je tradicija da se učenice Ustikoline i Bašigovaca druže, a ovoga puta mi smo bili domaćini u prvoj dekadi maja mjeseca.Za djecu smo organizovali boravak u domovima naših učenika, dok je nastavno osoblje ugostio direktor hotela Toplica Hazim Salkanović.

Našim gostima smo pokazali znamenitosti Tuzlanskog kantona, bili smo u posjeti Tuzli, Lukavcu i Živinicama.Pripremili smo kulturno zabavni program za naše godste, a učestovovao je i pjesnik Šimo Ešić, koji se uvijek rado odaziva na ovakve manifestacije”. Pjesnik Šimo Ešić i firma Bosanska riječ, čiji je direktor, svake školske godine doniraju knjige učenicima Osnovne škole u Bašigovcima.

Također, svakom učeniku Osnovne škole Ustikolina poklonio je po jednu knjigu.Za taj gest OŠ Bašigovci je uručila priznanje Bosanskoj riječi, te Šimi Ešiću, Jozi Tunjiću i Hajdeji Rastoder.

About Author

refik

Leave a Reply