Škola

Nova školska godina

Zazvonilo je zvono za početak nove školske godine i u osnovnoj školi u Bašigovcima. Za neke to znači povratak u školske klupe, a za neke novi početak jer će se tek upoznati sa školskim obavezama. Ukupan broj upisanih učenika u ovoj školi je 489 koji su raspoređeni u 24 odjeljenja. Ove godine upisan je 71 […]

Posted in Aktuelno, Škola | Leave a comment

Eko turistički i riblji potencijal hidro akumilacije jezera Bašigovci

Predstavnici Eko sekcije Ševar iz OŠ Bašigovci nastavili sa aktivnostima povodom Svjetskog Dana voda i ove godine.Tim povodom predsjednik Kenan Trumić i koordinator Sead Noćajević bili su gosti obiljezavanja ovog značajnog datuma u Hotelu Tuzla, gdje se okupio veliki broj učenjaka iz oblasti ekoloških nauka. “Pred auditorijem mnogo profesora- doktora nauka, čak i iz Sjedinjenih […]

Posted in Bašigovci, Škola | Leave a comment

Novi uspjesi škole

Osnovna škola Bašigovci postigla je ove školske godine zapažene rezultate u odgojno obrazovnom radu, ali i stvaranju boljih uslova za rad.Ovu odgojno obrazovnu ustanovu pohađa preko 500 učenika, zajedno sa područnim odjeljenjem u D.Lukavici.Prema riječima direktora OŠ Bašigovci Šahima Umihanića učenici škole su postigli zapažene uspjehe na raznim takmičenjima:”Postigli smo zapažene rezultate iz gotvo svih […]

Posted in Škola | Leave a comment

507 učenika u 2010/2011. školskoj godini

Osnovna škola Bašigovci nizala je mnoge supjehe u protekloj školskoj godini. Iako je teška finansijska situacija, ni škola nije u baš dobrom ststanju. U školskoj 2010/11. godini pohađa 507. učenika sa prolaznosti 91,99. posto i prosječnom ocjenom 3,8. Prema riječima direktora škole, Šahima Umihanića, u narednom periodu izvodiće se sanacioni radovi čija sredstva su u iznosu od oko 513 […]

Posted in Škola | Leave a comment

Saradnja sa OŠ Ustikolina

Osnovna škola Bašigovci razvija uspješnu saradnju sa drugim školama, posebno sa OŠ Ustikolina, čiji su domaćini bili ove školske godine. O tome direktor Umihanić kaže: “Postala je tradicija da se učenice Ustikoline i Bašigovaca druže, a ovoga puta mi smo bili domaćini u prvoj dekadi maja mjeseca.Za djecu smo organizovali boravak u domovima naših učenika, […]

Posted in Škola | Leave a comment