Stećak u njivi Vina

Pored prethodno spomenute gradine „Jasičak“, nalazi se još jedan spomenik iz srednjeg vijeka koji potvrđuje da je prostor Bašigovaca naseljen od davnina, a to je nadgrobni spomenik – stećak.
Na području Bašigovaca nalazi se samo jedan srednjovjekovni spomenik, stećak, koji je smješten na vrhu sela na lijepom i malo uzdignutom mjestu u dvorištu Bajre Malkića (njiva Vina).

Sljemenjak sa postoljem u njivi Vina
Po obliku je sljemenjak sa postoljem koji je prevrnut, znatno oštećen i više od pola utonuo u zemlju, na sebi nema nikakvih ukrasa (stećak je naknadno otkopan). Orijentisan je pravcem sjever – jug. Visina ovog spomenika je 81 cm, dužina 175 cm, širina 80 cm.
Prema predanjima i u razgovoru sa mještanima u naselju su postojala još dva stećka u naselju Groblje i na putu prema izvoru „Crvena vodica“. Sva tri spomenika potječu iz XIV stoljeća kao i ostali stećci na području općine Živinice.
U svakom mjestu postoji i neka legenda, pa tako postoji i legenda o bašigovačkom stećku u njivi „Vina“. Legenda se veže za junaka poznatijeg kao Mali Bećko, koji je bio siroče bez oca i majke, pa je morao kao vrlo mlad da bude u najam kod nekog Fehre. Kako je spomenuti Fehro bio bogat i ugledan čovjek,
imao je veliki broj stoke koju je čuvao Mali Bećko. Jedne maglovite i tamne noći kada je Mali Bećko zanoćio sa stokom u njivi pod imenom Alčenjiva pokraj šume, sav u strahu od vukova i drugih životinja drhtao je i plakao, iznenada se pojavila neka žena pred njim i upitala ga zbog čega plače? Tada joj Mali Bećko ispričao priču o svom jadnom i napaćenom životu i da bi volio da je fizički jači da bi mogao da zaradi za život i oformi svoje imanje.
Dalje, prema legendi, spomenuta žena ponudila mu je da je podoji, i da će poslije toga biti jak i neće se ničega bojati, što je on i uradio. Kako bi isprobao snagu ponudila mu je da proba iščupati manji grabić, koji je uspješno isčupao, ali naredni, koji je veći od prvog, nije mogao, pa je morao opet podojiti tu ženu. Poslije toga rekla mu je da je sada spreman za život. Kasnije se ispostavilo da je to
bila vila koja je bila obučena u bijelo. Narednog dana gazda je htio da podrlja njivu, ali kako drljača nije dovoljno tonula u zemlju, on mu je naredio da nađe neki kamen da stavi na drljaču i da će nastaviti s poslom poslije džume namaza.
Zatim je Bećko našao kamen i stavio ga na drljaču. Kad se gazda vratio imao je šta da vidi – drljača je pod težinom kamena u potpunosti potonula u zemlju. Ustvari,Mali Bećko je donio stećak sa vrha sela. Tada mu je gazda Fehro rekao da je spreman za samostalni život i da dalje može bez njega. Rastali su se i poslije toga niko nikada više nije čuo ništa o Malom Bećku.

[error] Seudin Muratović, prof., „Kratke historijsko-geografsko-etnografske crtice o
naselju Bašigovci“ [/error]

About Author

refik

Leave a Reply