Uklanjanje divljih deponija sa reona Vinjište Klinac

Eko sekcija Ševar organizovala je akciju na uredjenju reona Vinjište Klinac na uklanjanju divljih deponija sa tog lokaliteta.Eko sekcija Ševar je u tu akciju angažovala oko 40 ekologa.Juče su planinari PD Borovnica iz Bašigovaca izveli akciju na uklanjanju smeća sa pomenutog lokaliteta.

Radovi se planiraju i sljedeći vikend obzirom da se na ovom likalitetu nalazila velika količina otpadnog materijala, a do sada je nakupljeno oko 150 velikih vreća smeća i otpada.

Prema riječima predsjednika Eko sekcije Ševar Kenana Trumića, uz akciju čišćenja, održano je predavanje – čas o planinarenju i očuvanju prirode koji je pripremio profesor mr. Sead Noćajević /slika na naslovnici/.

“Za naše ekologe članovi PD Borovnica obezbijedili su sendviče i sokove. Akcija je bila uspješna, posebno po pitanju zaštite od požara, koja se često dešava na ovakvim akcijama, usljed nekontrolisanog loženja vatri”, ističe Trumić.

About Author

refik

Leave a Reply